Mediatheek2018-08-10T16:41:39+00:00

Visie

Het Centrum voor Islamitische Educatie En Opvoeding (CIEO) vindt een diepgaande vernieuwing van het islamitisch denken en een radicale hervorming van het islamitisch middenveld noodzakelijk zodat de moslims vanuit hun geloof opnieuw kunnen bijdragen aan het goed beheer en de ontwikkeling van de wereld.

CIEO wil deze diepgaande vernieuwing vooral realiseren in het domein van opvoeding en educatie, zowel in het formeel en non-formeel islamitisch onderwijs voor jongeren als in de islamitische vorming voor volwassenen. Het vernieuwen van opvoeding en educatie moet als doel hebben het exploratieve vermogen van moslims te stimuleren om nieuwe antwoorden te kunnen formuleren op de huidige uitdagingen. Wat betreft jongeren moet de pedagogiek van de islamitische educatie en opvoeding hervormd worden zodat deze de jonge moslim de middelen geeft om zijn islamitische identiteit op een procesmatige manier te ontwikkelen. Wat betreft volwassenen is er nood aan islamitische studies die inzicht bieden in het contextualiseren van de islamitische principes en voorschriften. De vroege moslims hielden rekening met de culturele context van de maatschappij om de islam te begrijpen. Daarom streven we in onze opleiding opnieuw naar de contextualisatie binnen een Europese context.

CIEO wil mensen vanuit verschillende werkdomeinen en sectoren zoals onderwijs, de zorgsector, de sociale sector, enz. een sterke basis geven van de islamitisch schriftuurlijke wetenschappen zodat ze met deze basis in dialoog gaan met thema’s uit hun domein. We willen deze doen nadenken over het algemene islamitische paradigma en welke rol dit kan hebben op hun domein. Het moslim middenveld heeft baat bij mensen die hun islamitisch erfgoed op een creatieve manier kunnen aanwenden in het domein waarin ze actief zijn. Dit zal resulteren in het creëren van een meer professioneel middenveld waarin een betere samenwerking mogelijk is door een gedeelde wereldvisie.

Historiek

De Toekomst vzw is in 2003 ontstaan op initiatief van moslimstudenten van de Ugent en bewoners van de wijk Nieuw Gent. De Toekomst heeft enkele jaren ervaring opgebouwd in educatief jeugdwerk en onderwijs (speels leren). Zo heeft De Toekomst geëxperimenteerd met verschillende methodes voor taalonderwijs (CLIL, content and language integrated learning) en ervaringsgericht onderwijs. In 2009 heeft De Toekomst een islamitisch centrum opgericht in de wijk Nieuw Gent. In 2011 richtte vzw De Toekomst het platform Centrum voor Islamitische Educatie En Opvoeding (CIEO) op. Sinds 2011 tot op heden organiseert De Toekomst vanuit dit platform de opleiding toegepaste islamitische wetenschappen voor volwassenen. Ook is De Toekomst al sinds 2009 actief met verschillende projecten rond het ontwikkelen van educatief materiaal over de islam. Zo heeft De Toekomst een DVD gemaakt ‘Islam what’s the difference’ rond de diversiteit bij moslimjongeren. Daarnaast werd ook een educatief bordspel gemaakt ‘inzicht in de diversiteit tussen moslims’. Momenteel werkt De Toekomst aan een nieuw project ‘de gids van de jonge moslim’ waarbij kortfilmpjes gemaakt zullen worden rond de problemen bij de zoektocht van jonge moslims naar informatie over hun geloof.

Missie

..

Team..

Saida AZABAR– Leerlingenadministratie

Sahmedin Chatar – Websitebeheer

Mohamed CHATOUANI – Educatieve medewerker

Anthony BROUWERS- Educatieve medewerker

Fatima BEN TOUHAMI – Coordinator kinderboeken project

Youssef CHATAR – Promotie en crowdfunding

Lazhar Hilmi – Coördinator projecten en opleiding

Partners..

Broeders van Liefde

Stad Gent

Victoria deluxe

FMV

Lazhar Hilmi – Coördinator projecten en opleiding